SPACE AIR FO เครื่องบำบัดอากาศแบบพกพา

ปกป้อง ลมหายใจ


จากไวรัสกลายพันธุ์
และฝุ่นควันในอากาศ


ด้วย SPACE AIR FO เครื่องบำบัดอากาศแบบพกพา
สร้าง 20 ล้าน ไอออนต่อวินาที

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

เทคโนโลยี CORONA DISCHARGE


สามารถกำจัด ไวรัส แบคทีเรีย
ในอากาศได้ทันที


ยกระดับการป้องกันตัวเองให้
ปลอดภัยมากกว่าเดิม

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

ทำไมต้อง SPACE AIR FO
เครื่องบำบัดอากาศแบบพกพา

ปกป้องคุณจาก ไวรัส ฝุ่นPM2.5 แบคทีเรีย เชื้อรา


SPACE AIR FO

บุคลากรทางการแพทย์ มอบความไว้วางใจ ตัวช่วยเสริมเป็นเกราะป้องกัน ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านงานวิจัยและการทดลองมาแล้วใช้ SPACE AIR FO แล้วดีอย่างไรคืนอากาศที่บริสุทธิ์

เสมือนเราอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ เช่น ชายหาด น้ำตก และป่า ซึ่งเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยไอออน ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบหายใจ

ประจุลบสามารถจับประจุบวก

ของฝุ่น pm2.5 และควันบุหรี่ในอากาศ ทำให้ผุ่นตกตะกอนโดยธรรมชาติ ลดอันตรายจากฝุ่นละออง

เพิ่มปริมาณออกซิเจนในร่างกาย

ไอออน ช่วยเพิ่มออกซิเจนในอากาศให้มากขึ้น ซึ่งสามารถรับออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายได้มากและดีขึ้น

ทำหน้าที่เสมือนเกราะป้องกัน

ป้องกันจากเชื้อโรค ฝุ่น ควัน ละอองเกสร แบคทีเรีย และกลิ่นอันไม่พึงประสงค์

เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

เสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรค โดยไอออนเพิ่มประสิทธิภาพ ความสามารถในการตอบสนองของร่างกาย กำจัดของเสีย

การดูแลดวงตา

ไอออนสามารถลดปริมาณกระแสไฟฟ้าสถิตแรงสูงที่เกิดจากทีวีละคอมพิวเตอร์ เพื่อลดอันตรายต่อสายตาเรา

เครื่องผลิตไอออนด้วยเทคโนโลยีโคโรน่าดิสชาร์จ ความเข้มข้น 20 ล้านไอออนต่อวินาที

หลักการทำงาน SPACE AIR FO


เทคโนโลยีโคโรน่าดิสชาร์จ เป็นเครื่องฟอกอากาศ แบบใช้ประจุไฟฟ้าเลียนแบบอากาศบริสุทธิ์
ทำความสะอาดอากาศด้วยเทคโนโลยีสร้างประจุไอออนลบ เพื่อขจัดสิ่งที่เป็นพิษในอากาศแบบทันที ไม่ต้องดูดอากาศเข้ามาที่เครื่องก่อน
ทำลายเชื้อโรคโดยการทำให้โมเลกุลเชื้อโรคเปลี่ยนแปลง SPACE AIR FO สร้างไออนที่มีความเข้มข้นสูงสุด 20 ล้านไอออนต่อวินาที และมีโอโซนออกมาน้อยกว่า 0.01ppm โดยครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1 ลูกบากศ์เมตร
จากงานวิจัยพบว่าไอออนจำนวน 50,000 ไอออน สามารถฆ่าเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อราได้


SPACE AIR FO เครื่องบำบัดอากาศแบบพกพา ด้วยไอออน
SPACE AIR FO เครื่องบำบัดอากาศแบบพกพา ด้วยไอออน
SPACE AIR FO เครื่องบำบัดอากาศแบบพกพา ด้วยไอออน

สั่งซื้อสินค้าผ่านชองทางไลน์ออฟฟิศเชียลเท่านั้น @spaceairfo.asia

SPACE AIR FO เครื่องบำบัดอากาศแบบพกพา ด้วยไอออน
SPACE AIR FO เครื่องบำบัดอากาศแบบพกพา ด้วยไอออน
SPACE AIR FO เครื่องบำบัดอากาศแบบพกพา ด้วยไอออน
SPACE AIR FO เครื่องบำบัดอากาศแบบพกพา ด้วยไอออน
SPACE AIR FO เครื่องบำบัดอากาศแบบพกพา ด้วยไอออน

ผูัใช้งาน SPACE AIR FO

สั่งซื้อสินค้าผ่านชองทางไลน์ออฟฟิศเชียลเท่านั้น @spaceairfo.asia

#
#

วิดีโอแนะนำ